چاپ غدیر


با مديريت:حسین عجم  
 

تلفن: 2234045

همراه:09125735097

 
ساعت كار: صبح ها: 8:30 الي 13:30 عصرها:  16:30الی 21:30

 
آدرس: خیابان شهدا- مقابل شیرینی سرای برگ سبز
 

شعار: کیفیت هنر ماست

 
website: www.chap-ghadir.ir

 

 

موضوع فعاليت


- ارائه دهنده خدمات چاپ بنر، فلکسی، استیکر، پلات رنگی ، چاپ 

روی پارچه ، پرینت رنگی


- ساخت انواع تابلو

- عرضه کننده انواع استند و چاپ بنرهای گردان و قاب های فنری

- انجام انواع طراحی های تبلیغاتی