داروئی امید


با مديريت: سعيد اصغري
 
تلفن: 2238346

فكس: 2222702

ساعت كار: صبح ها:8الي13 عصرها:16الي21
 
آدرس: ميدان جمهوري(فلكه مركزي)- ابتداي خيابان شهدا(ايستگاه)-پلاك 9


 

 
 

موضوع فعاليت

- فروش انواع لوازم آرایشی
- عرضه کننده انواع لوازم بهداشتی
- فروش انواع رنگ مو