فروشگاه مکعب


با مديريت:حامد تنومند
 
تلفن: 2242391

فکس:2242392

همراه: 09356954488

 
ساعت كار: صبح ها: 9 الي 13:30 عصرها: 17الی 23

 
آدرس: خیابان 22 بهمن- مقابل مسجد قرآن

 
شعار: ما زیبایی نهفته در فضای شما را کشف می کنیم. 

 

موضوع فعاليت- طراحی، بازسازی، و اجرای دکوراسیون داخلی
 
خدمات ویژه:

- تخفیف ویژه 5% برای ساختمان های نوساز و ساختمان های مسکن مهر