مشاوراملاك عباسی


با مديريت:عباسی    
 
تلفن: 3331163

همراه:09123733586
 
ساعت كار: عصرها: 17الی 21
 
آدرس: خیابان شهدا- بلوار شهید مطهری- مقابل ثبت احوال 

 
 

موضوع فعاليت

 
- خرید و فروش، رهن و اجاره زمین، خانه، باغ

- 30 سال سابقه کار