مشاوراملاك بابائيبا مديريت:عباس بابائی

 
تلفن: 2240204


همراه: بابائي: 09124737757- اسكندري: 09191745019  

 
ساعت كار: صبح ها: 9 الي 13:30عصرها: 17 الي 22
 

آدرس: خیابان معلم- پایین تر از خوابگاه عظیما

 

 
 

موضوع فعاليت- خرید و فروش, رهن و اجاره زمین و آپارتمان، ويلا، باغ، مغازه