مشاوراملاك سمیعیبا مديريت: حمیدرضا سمیعی   
 
تلفن: 2242930- 2237210

تلفکس:2242920

همراه: 09123731130
 
ساعت كار: صبح ها: 8 الي 13 عصرها: 16الی 21
 
آدرس: ابتدای خیابان 28 متری باغزندان- جنب سنگ فروشی تعاون
 

 
 

موضوع فعاليت

 

- خرید، فروش، رهن، اجاره

- مشارکت در ساخت

- کارشناسی ملک

- بورس زمین های 28 متری باغزندان، بهارستان، ذوالفقار، فجر، شهید همت