آهن آلات قربانيان

 


با مديريت:محسن قربانیان

 
تلفن: 3334546-3334647-3334748


همراه: 09123731891

 
ساعت كار: صبح ها: 8:30 الي 13 عصرها: 16الی 19

 
آدرس: انتهاي خيابان جواديه (شهنما سابق)  

 
 

موضوع فعاليت- خرید و فروش آهن آلات

- قوطی

- پروفیل

- تیرآهن

- میلگرد

- ورق

- نبشی

- لوله

- ایرانیت