شرکت گاز رسانی آفتاب سرخ 


با مديريت:حسین حسنخانی    
 
تلفن: 3370241

همراه:09111704530
 
ساعت كار: صبح ها: 8 الي 13:30 عصرها: 16الی 22
 
آدرس: شهرک ولیعصر- نبش خیابان هشتم غربی

 

 
 

موضوع فعاليت

 

  • ارائه خدمات گاز رسانی و آب رسانی
  • ارائه دهنده تاسیسات حرارتی