پوشاک کارن


با مديريت: ياسر رحيمي
 
تلفن: 2225558
 
همراه:
09124735007
 
ساعت كار:
صبح ها:9الي13:30 عصرها:16:30الي22
 
آدرس: ميدان جمهوري(فلكه مركزي)- خيابان شهدا(ايستگاه)- نرسيده به كوچه راه ديزج

 

 
 

موضوع فعاليت


- فروش انواع پوشاك مردانه و اسپرت