تولیدی پوشاک داوودیان


 
 
با مدیریت: داوودیان

تلفن: 5243884

همراه: 09124320412

آدرس: دامغان- پاساژ خندق- زیرزمین-  پلاک 39

 

 
 

موضوع فعاليت


- تولید کننده پوشاک بیمارشتان و فیزیوتراپی

- کیف های اداری، تبلیغاتی، مدرسه، ورزشی، نظامی، ابزارو...