گل لیندا


با مديريت: علی اکبر امینی
 
تلفن: 2243302

همراه:09192730839
 
ساعت كار: 7:30 الي 22
 
آدرس: میدان جمهوری(فلکه مرکزی)- خیابان تهران- چهار راه نادر


 

 
 

موضوع فعاليت

 

- فروش انواع گل های مصنوعی تایلندی و ایرانی

- تزئین ماشین عروس،تاج گل،دسته گل عروس