گل فروشی نیلوفر

 
با مديريت:محمدمزجی
 
تلفن: 2234379

ساعت كار: صبح ها: 9 الي 12:30 عصرها: 16:30الی 21
 
آدرس: میدان امام-خیابان امام- روبه روی بانک تجارت-پلاک111

 

 
 

موضوع فعاليت

- فروش انواع گل های مصنوعی