گل فروشی پالیز

 


با مديريت: سید مجتبی رضویتلفن: 2244751-2230158


همراه: 09123732492
 


ساعت كار:7:30 الي 22:30آدرس: میدان امام - خیابان 17 شهریور – روبروی كوچه بهزيستي
 

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش گل و گلدان طبیعی و مصنوعی


- دسته گل عروس


- تزئینات ماشین عروس


- تاج گل


- تزئينات سفره عقد