تندیس گل


با مديريت:  امیر بشیری
 
تلفن: 3333518
 
ساعت كار: صبح ها: 8:30 الي 13 عصرها: 17 الي 21
 
آدرس: میدان امام- خيابان امام- مقابل انتقال خون

 

 
 

موضوع فعاليت
 

- گل آرایی منازل(مصنوعی)

- فروش انواع درختچه ها و درختان مصنوعی

- فروش پایه های گل، دسته گل عروس و تزئین ماشین عروس