گل عروس


با مديريت: وحید عامری
 
تلفن: 2232313

همراه: 09125732087
 
ساعت كار: 8:30 الي 21
 
آدرس: میدان امام-خیابان امام – نبش چهارراه ابن سینا- مقابل دفتر مخابراتی

 
 

موضوع فعاليت

 

- فروش انواع دسته گل طبیعی ومصنوعی

- فروش انواع گلدان گل

- تاج گل برای انواع مجالس

- دسته گل عروس

- ماشین عروس