شركت فلات سبز سيمرغبا مديريت: شاه حسيني
 


تلفن: 2233582
 

فكس: 2233581
 

همراه: 09122735955
 


ساعت كار:صبح ها:8 الي 12:30  عصرها:16 الي 19:30
 


آدرس: خيابان آبشار - نبش كوچه شهيد شهابي (نخل)- پلاك 260


شعار: توليدسالم، غذاي سالم (با روش هاي بيولوژيك)

 
 

موضوع فعاليت

 


- گياهان دارويي

- كشت در مزرعه (به عنوان كارگاه آموزشي)

- جمع آوري از مراتع طبيعي

- آموزش خواص گياهان داروئي و كشت آن ها

- فرآوري و اسانس گيري

- واردات و تهيه گياهان خام و صادرات محصولات فرآوري شده به

خارج از كشور- پرورش تخصصي شترمرغ (در بخش توليد)


- مشاوره، طراحي، اجرا و راه اندازي مزارع، فروش جوجه و پرنده 

مولد


- فروش گوشت و روغن شتر مرغ و آموزش