فروشگاه میاچ


با مديريت:نامنی
 
تلفن: 3366697-3366698

تلفكس: 3370713

همراه: 09123731602-09123731275
 
ساعت كار: صبح ها: 8 الي 23
 
آدرس: میدان امام-خیابان امام-نرسیده به چهاراه باغزندان-سمت راست
 
شعار:میاج طعمی متفاوت

 

 
 

موضوع فعاليت


- فروش مرغ وتخم مرغ

- فروش انواع گوشت های سفید و پروتئین