سوپر گوشت البرز

 


با مديريت: مجتبی اسکندری
   

 

تلفن: 3391535
 

همراه: 09124741531
 


ساعت كار: صبح ها: 8:30 الی 13:30 عصرها: 16 الی 21:30
 

 
آدرس: شهرک البرز –  خیابان آيت الله شاهرودی –  جنب مسجد الهادی

 

 
 

موضوع فعاليت

 


- عرضه گوشت تازه گاوی و گوسفندی و بزغاله


- عرضه دل ، جگر، قلوه ، دنبه