بستنی طلاب شکر شکر


با مديريت: خاکی
 
همراه:09119611610
 
ساعت كار:(شش ماهه دوم): صبح ها: 9 الی 13 عصرها: 16 الی24
 
آدرس: میدان امام- ابتدای خیابان امام  

 
 

موضوع فعاليت


- مركز پخش بستي سنتي طلاب در استان

- فروش انواع آبمیوه فصلی طبیعی و بستنی سنتی مخصوص طلاب مشهد تولیدی شرکاء