شيريني سراي بهاران


 

با مديريت: علي اصغر فروزش
 


تلفن: 3331464- 3337464

همراه: 09124740785

 


ساعت كار : 7:30 الي 23
 


آدرس: خيابان تهران - چهار راه دادگستري

 

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش انواع شيريني (خشك و خامه اي)


- كيك تولد و عقد


- فروش انواع شكلات و ژله