فروشگاه برادران قمی                      

 


با مديريت: جابر قمی   
 


تلفن: 3337463
 

تلفكس: 3369919
 

همراه: 09122730023
 


ساعت كار صبح ها: 8 الي 13 عصرها: 16:30 الي 21:30
 


آدرس: خیابان شهدا – پایین تر از چهار راه معلم  

 
 

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش انواع خواروبار (برنج – روغن – قند – مواد شوینده – حبوبات و ...)  


خدمات ويژه:


- فروش به صورت كلي و جزئي