مواد غذایی محسنبا مديريت: محسن میقانی

 

تلفن: 3333727
 

همراه:09121735181


ساعت كار:صبح ها: 8:30 الي 13  عصرها:16:30 الی 20

آدرس: میدان مرکزی- خیابان تهران – پایین تر از ژاندارمری

 

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش چای ایرانی و خارجی


- برنج ایرانی – هندی- پاکستانی


- قند


- حبوبات


- خشکبار


- موادغذایی


- مواد بهداشتی


- انواع ماکارانی و رشته