عطاری خاکیان

 با مديريت: خانم محمد نژاد
 


تلفن: 2228833
 

همراه: 09388130022
 


ساعت كار: صبح ها:9 الي14 عصرها:17 الی 22
 


آدرس: خیابان شهربانی - مقابل خیابان مولوی
 


شعار: تجربه + تخصص= گلچيني از بهترين هاي طبيعت و بازار
 

 

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش انواع داروهای گیاهی


- فروش انواع عرقیجات


- فروش محصولات بهداشتي(شامپو و كرم گياهي)


- فروش انواع ادويه جاتخدمات ويژه:

 

- مشاوره داروئی