سینما پنج بعدی


با مديريت:بیاری   
 

همراه:09121733771

 
ساعت كار: 16 الی 21

 
آدرس: ابتدای آبشار- پارک شهدای محراب 

 

موضوع فعاليت


- نمایش فیلم های هیجانی (طبیعی، انیمیشن)

- نمایش فیلم های خانوادگی، هنری، ترسناک، هیجانی

- پذیرش 24 نفر در هر سانس
 

خدمات ویژه:

- آیتم های شبیه ساز:آب، هوا، دود، حباب، برف، ویبره، صندلی های متحرک، باد

- آماده عقد قرارداد با کلیه مراکز آموزشی و ارگانها می باشیم.