پرده سرای آناهیتا


با مديريت: عجم اکرامی
 
تلفن: 3348581

همراه: 09192735766
 
ساعت كار:صبح ها: 9 الي12 عصرها: 15 الي 19
 
آدرس: خیابان امام- خیابان پیشوا- جنب پیشوا 17(جنب یخچال سازی خدامی)
 

 

 
 

موضوع فعاليت


- طراحی، دوخت و نصب انواع پرده