پرده سرای ولیعصر


 

با مديريت: اسلامی
 


تلفن: 3373028

تلفكس: 3336761

همراه: 09123735702
 


ساعت كار: صبح ها: 9 الی 13 عصرها: 16 الی 21  

 
          
آدرس: خیابان شهدا (خيابان ايستگاه) - مقابل مسجد ابوالفضل

 

 
 

موضوع فعاليت

 


- دوخت و نصب انواع پرده


- دوخت و نصب پرده اداری


- فروش پارچه و وسایل نصب پردهخدمات ويژه:


- فروش به صورت نقدي يا چك معتبر 3 الي 4 ماه،اجرت نصب بعد از انجام كار