پرده سراي شقايقبا مديريت: عليرضا بشيري
 

تلفن: 3335091


همراه: 09123731429

 
ساعت كار : صبح ها: 9 الي 13:30 عصرها: 16:30 الي21:30

 
آدرس: خيابان پيشوا- نرسيده به چهارراه ابن سينا- جنب

نمايشگاه ناظمي

 

 
 

موضوع فعاليت

 


- طراحي، دوخت و نصب انواع پرده هاي ايراني و خارجي

فروش انواع پارچه پرده و لوازم جانبي
 
خدمات ويژه :

- فروش به صورت نقد و اقساط با چك معتبركارمندي