كادوئي امير حسين

 

با مديريت: اشعاري

 
تلفن: 3361221


همراه: 09192739502

 
ساعت كار: صبح ها: 9الي 13 عصر ها: 17الی 21:30

 
آدرس: خيابان شهدا- درب اول پادگان- نبش كامياب- جنب پوشاك

سپيده


 

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش انواع لوازم برقي منزل و آشپزخانه

- فروش انواع كادوئي

- كريستال و بلور ژاپن و فرانسه

 
خدمات ويژه:

- قبول انواع سفارشات