مبلمان کودک و نوجوان شادن


با مديريت: كاشف
 
تلفن: 3333855

همراه: 09194003005
 
ساعت كار:
صبح ها: 9 الي 13 عصرها: 17 الي 21
 
آدرس: خيابان شهدا- نبش خيابان سعيدي

 

 
 

موضوع فعاليت


- عرضه کننده انواع مبلمان اتاق کودک و نوجوان