خانه بازی کودک آرین


با مديريت:مهدی بیرجندی
 
تلفن: 3372624

همراه: 09192730248
 
ساعت كار:
صبح ها: 9 الی 13 عصرها: 16 الی 21
 
آدرس:خیابان امام– چهارراه باغزندان- کوچه جنب کفش البرز- درب اول

 
 

موضوع فعاليت


- خانه بازی و فراهم کردن لوازم بازی برای کودکان در محیطی گرم و صمیمی  

خدمات ويژه:

- تخفیف برای مدارس و مهدکودک ها