بيمه آسيا نمايندگي جامعي


 

با مديريت: مازيار جامعي


تلفن: 2243931-2243930
 

فكس: 2243932
 

همراه: 09122734156


ساعت كار:صبح ها: 8 الي 13  عصرها:17 الي 21


آدرس: خيابان 22 بهمن - مقابل خیابان شهربانی
 

 
 

موضوع فعاليت


 

صدور انواع بيمه نامه:

- شخص ثالث، بدنه:تخفیفات ویژه بیمه شخص ثالث و بدنه (با هدیه آتش سوزی منزل مسکونی) برای کارکنان رسمی و پیمانی دولت، کارکنان نهادهای عمومی، پزشکان، داروسازان، پرستاران، مامایان، وکلا، قضات، کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه اصناف شاهرود، اساتید حوزه و دانشگاه، فرهنگیان

- آتش سوزي، عمر پس ازانداز، باربري ،مسئوليت- حوادث انفرادي و خانواده ودرمان

 


خدمات ويژه:


- خدمات پرداخت خسارت


- تخفيف ويژه پزشكان، كاركنان بانك ها،مهندسين،اصناف شاهرود