بیمه پارسیان نمایندگی پرورش

 


با مديريت: پرورش، کد نمایندگی:( 593250 )

 
تلفکس: 2244887

همراه:09124730129
 
ساعت كار: صبح ها: 9 الي 13 عصر ها: 16الی 21
 

آدرس: خیابان مولوی- مقابل دبستان میثاق
 
شعار: هر ایرانی یک بیمه عمر و سرمایه گذاری- دنیا دنیا آرامش با بیمه پارسیان

 
 

موضوع فعاليت

 

- مشاور امور بیمه و سرمایه گذاری

- صدور انواع بیمه نامه (عمر، مسئولیت، بدنه، شخص ثالث)

- با سرمایه گذاری در هرسال یک میلیون تومان پس از 20 سال با افزایش 20%حق بیمه سودی معادل  999میلیون تومانی دریافت نمائید.