بیمه دي نمایندگی سعادت زاده

با مديريت: محسن سعادت زاده
 
تلفن: 2231724-2231726-2231725

همراه: 09122896069
 
ساعت كار:صبح ها: 9 الي 12 عصر ها: 17الی 21
 
آدرس: میدان امام- خیابان22بهمن- خیابان شهیدرجائی(شهربانی)-پاساژ الزهرا

 
 

موضوع فعاليت


- صدور انواع بیمه ماشین(ثالث وبدنه)