مزون آلما


با مديريت: عفت امیری
 
تلفن: 2221572

همراه:09192736327
 
ساعت كار:
صبح ها: 9 الی 13عصرها:16:30 الی 21
 
آدرس: میدان امام- کوچه اداره پست- پاساژنوید- طبقه فوقانی

 

 
 

موضوع فعاليت

 

- کرایه انواع لباس های عقد ، نامزدی