آریا گالری


با مديريت: حسینی
 
تلفن: 2234350

همراه: 09383002235
 
ساعت كار: صبح ها: 9 الی 13 عصرها: 16 الی 21
          
آدرس: خيابان 22 بهمن - انتهای خیابان خرقانی- روبروی پیست گاز- خنچه عقد آریا

 
 

موضوع فعاليت


- تزئینات سفره عقد