مزون عروس آرزوها


با مديريت: کی زال
 
تلفن: 2243664-2243279

همراه: 09124855449
 
ساعت كار:صبح ها: 10 الي 13 عصر ها: 17الی 21
 
آدرس:میدان امام- خیابان فردوسی- چهاراه شهرداری-  ساختمان قدیری- طبقه زیرین

 

 
 

موضوع فعاليت

 

- کرایه و فروش لباس عروس

- کرایه تاج- خنچه عقد

- میوه آرایی
 
خدمات ويژه:

-
دوخت تخصصی لباس عروس