مزون مهتا


با مديريت:میراسدی
   
تلفن: 3367563

همراه: 09123730598- 09127731997
 
ساعت كار: صبح ها: 8:30 الی 13 عصرها: 16 الی 20
 
آدرس: خیابان سعدی- جنب دفترخانه ازدواج میراسدی

 

 
 

موضوع فعاليت


- ارائه جدیدترین مدل های سفره عقد همراه با گل آرائی

- کرایه لباس عروس

- میوه آرائی