مزون مد
 

 
با مديريت: خانم سلطانی
   
تلفن: 3371502
 
ساعت كار:
صبح ها: 9 الی 13عصرها: 15 الی 20
 
آدرس: خیابان نواب- مقابل کوچه دهم

 

 
 

موضوع فعاليت

- فروش و کرایه جدیدترین لباس های عروس و نامزدی

- سفره آرائی