مزون ایده آل


با مديريت: فرهادی فر صدیقی
 
تلفن: 2228590

همراه: 09196689266
 
ساعت كار:صبح ها: 9 الي 13 عصر ها: 16الی 20
 
آدرس: میدان امام- خیابان شهربانی- کوچه شهرداری

 
 

موضوع فعاليت

 

- کرایه لباس عروس

- تاج و تور عروس

- انواع سفره عقد