فروشگاه شهر صدا

 


با مديريت: مت میر

 

تلفن: 2243008

تلفكس: 2230409

همراه: 09196696625
 


ساعت كار: صبح ها:8 الی 13  عصرها:16 الی 22
 


آدرس: خیابان 15 خرداد- مقابل فروشگاه 15 خرداد- نبش کوچه شهید حلوانی- پلاک 70

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش سیستم های سینمائی و پیام رسانی


- فروش سیستم های سخنرانی و کنفرانسی


- فروش سیستم نور پردازی و گفتاری و شنیداری

 


خدمات ويژه:


- تعمیرات دستگاه هاي فوق پذیرفته می شود