آدیش برگر

با مديريت: مهدی خنجری 

تلفن: 2231915

همراه:09127732820
 
ساعت كار: از ساعت 12 ظهر الی 24 
 
آدرس: شعبه 1:ميدان امام - خیابان هفده شهریور- نرسیده به خيابان آبشار


 شعبه2: خیابان فردوسی

 

 
 

موضوع فعاليت


- فروش انواع پیتزا

- فروش انواع ساندویچ گرم وسرد

- فروش انواع نوشیدنی های طبیعی

خدمات ویژه:

- پیک رایگان