فست فود پت و مت


با مديريت:میثم علیین    
 
تلفن: 2238460- 2220685

همراه:09191732087- 09122734038

 
ساعت كار: 10 الی 24      آدرس:
 

شعبه 1: خیابان22 بهمن- جنب پارک کودک
            
           شعبه 2: خیابان فردوسی- جنب باشگاه ناصر بیاری-

جنب پارک بلوار- ابتدای خیابان چمران

 

 
 

موضوع فعاليت

 

 • ذرت مکزیکی معمولی و ویژه

 • آبمیوه و بستنی

 • کافی شاپ
   

منوی غذایی:

 • ژامبون تنوری

 • کباب لقمه

 • کوکتل

 • همبرگر، دوبل برگر، چیز برگر، برگر ویژه 

 • اسنک گوشت

 • زاپاتا

 • مخصوص پت و مت

 • اسنک مرغ، اسنک ژامبون

 • انواع پیتزا

 • هات داگ

خدمات ویژه:

 • پیک رایگان

 • انتخاب طعم و تعیین میزان ادویه ذرت مکزیکی به

  دلخواه مشتریان