ساندویچی پلنگ صورتی

با مديريت: جوادفتح علی
 
تلفن:3337308

همراه:09192739885
 
ساعت كار:صبح ها:8الي 13 عصر ها: 15الی 24
 
آدرس: میدان ولایت-شهرک ولی عصر(مهدی آباد) –کوچه دهم شرقی-مقابل پارک

 

 
 

موضوع فعاليت

- طبخ انواع ساندویچ گرم وسرد

خدمات ويژه:
- سوپ رایگان