پیتزا 20 تیکه


با مديريت: بنكدار
 
تلفن: 2232120- 2242120

همراه: 09196698587
 
ساعت كار : صبح ها: 12 الي 15 عصرها: 18 الي 30 دقيقه بامداد
 
آدرس: خیابان امام- ابتدای خیابان ابن سینا
 
شعار:  ما شما را در 20 تيكه به پيتزاي بدون پنير دعوت ميكنيم

 
 

موضوع فعاليت


- ارائه دهنده انواع پیتزا بدون خمیر

- پیتزا خمیری

- فروش انواع ساندویچ

- فروش انواع نوشیدنی های گرم و سرد