پیتزا سالار


با مديريت: مسعود صالحیان      
 
تلفن: 2221942- 2239528

همراه:09125733995
 
ساعت كار: 9 الي 24
 
آدرس: خیابان 22 بهمن – مقابل بازار سرپوشیده – نبش پاساژ محمدی


 

 
 

موضوع فعاليت

- ارائه دهنده انواع پیتزا

- ساندویچ

-کباب ترکی

- مرغ سوخاری

- مرغ بریون