چلو کبابی بناب


با مديريت:کوروش پناهی  

 
تلفن: 3363565

همراه:09127734166
 

ساعت كار: ظهرها: 12 الی 15:30 عصرها: 19 الی 23

 
آدرس: خیابان تهران- مقابل بنیاد مسکن- جنب بلوار عدالت

 

 
 

موضوع فعاليت


ارائه دهنده:

-ا کبر جوجه

- چلو ماهیچه

- شیشلیک شاندیز مشهد

- کباب نگین داربناب

- جوجه کباب با استخوان

- کباب کوبیده معمولی بناب
 
- چلو کباب کوبیده مخصوص بناب  

- جوجه کباب بدون استخوان

- کباب سلطانی مخصوص

- کباب بختیاری

- کباب برگ شاندیز مشهد