رستوران حقیقت


با مديريت:رضا محسنیان
 

تلفن: 2239960

همراه: 09121735548

 
ساعت كار: عصرها: 12 الی 16 – 20  الی 22:30

 
آدرس: خیابان آزادی- انتهای خرقانی 

 
 

موضوع فعاليت


ارائه دهنده:
 • غذای مخصوص سر آشپز
 • چلو کباب ویژه حقیقت
 • چلو کباب بختیاری
 • چلو جوجه کباب
 • چلو کباب برگ مخصوص
 • چلو کباب سلطانی
 • چلو کباب نگین دار
 • اکبر جوجه
 • چلو ماهی
 • چلو جوجه کباب مخصوص
 • چلو کباب کوبیده
 • برنج
 • کباب
 • زیتون پرورده
 • سالاد فصل