کباب سرای مرکزی(عزت)


با مديريت:سید رضا تقی زاده  
 
تلفن: 3347161

همراه:09125736045
 
ساعت كار: 10 الی 23

 
آدرس: خیابان تهران- جنب بانک ملی شعبه البرز 

 

موضوع فعاليت


- چلو کباب کوبیده با مخلفات

- چلو جوجه کباب

- چلو کباب فیله

- چلو کباب سلطانی

- چلو کباب بختیاری

- کباب کوبیده خالی

- فیله با نان

- بختیاری با نان

- انواع نوشیدنی