مطبخ تیهو


با مديريت:محمد جواد تیموری   
 

تلفن: 2221819- 2241819

همراه:09121732202
 
ساعت كار: 8 الی 24
 
آدرس: خیابان شهربانی- میدان چنار سوخته ( قیام )

 

 
 

موضوع فعاليت


ارائه دهنده:

- چلو کباب کوبیده

- چلوکباب بختیاری

- چلوکباب سلطانی

- چلو کباب برگ

- چلو خورشت قیمه

- چلو خورشت قورمه سبزی

- زرشک پلو با مرغ

- چلو جوجه مخصوص

- چلو ماهی

- چلو ماهیچه

- چلو گوشت

- چلو جوجه با استخوان

- عدس پلو با مرغ

- چلو لقمه زعفرانی

- چلو خورشت فسنجان

- سوپ جو (کیلویی)

- مرغ بریان (کیلویی)

- ارائه دهنده دسر و نوشابه