مطبخ پرسا


با مديريت: حسین لطفی-رجبیان
 
تلفن: 2222275-2240104

همراه: 09121732197
 
ساعت كار:صبح ها: 8 الی 23
 
آدرس: میدان جمهوری-خیابان آزادی(کوچه حمام شیک سابق)-جنب آزادگان دوم   

 

 
 

موضوع فعاليت


- پخت انواع غذاهای ایرانی به صورت جزئی و کلی

- قبول سفارشات شرکت ها ومجالس

خدمات ويژه:

ارسال به درب منزل وپخت برای مجالس